Na ziemiach polskich możemy zwiedzić około 30 skansenów. Każdy z nich jest  obiektem oryginalnym i ważnym, każdy z nich odgrywa ogromną rolę w związku z promocją kultury ludowej danego regionu Polski. Kilka z nich zasługuje jednak na wyjątkową uwagę. Są to te skanseny, które wyróżniają się ciekawą historią lub zbiorami, to skanseny największe oraz te o najciekawszych profilach tematycznych. Które z polskich skansenów zasługują zatem na szczególną uwagę? Które z tych muzeów pod gołym niebem warto zwiedzić w pierwszej kolejności?

Skanseny w Polsce

Kaszubski Park Etnograficzny

Koniecznie trzeba odwiedzić Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, który zasługuje na szczególną uwagę chociażby tylko ze względu na swój wiek. Ten skansen powstał w 1906 roku i był pierwszym tego typu obiektem na ziemiach polskich. Można tu zapoznać się z kulturą Kaszub oraz Kociewia, zaś dawną architekturę wsi kaszubskiej reprezentuje tu ponad 40 obiektów. Wśród nich najbardziej atrakcyjne to wiatrak, kościół, karczma oraz dawna szkoła z salą lekcyjną, w której turyści z trudem poznają tajniki kaszubskiego alfabetu.  Skansen ten może pochwalić się również własną, ciekawą imprezą o charakterze folklorystycznym. To słynny Jarmark Wdzydzki.

Wielkopolski Park Etnograficzny

Warto odwiedzić jeden z największych w całej Europie skansenów, czyli Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, który jest jednym z ważniejszych punktów na popularnym Szlaku Piastowskim.  Najstarsze z prezentowanych na jego obszarze eksponaty pochodzą z XVI wieku, zaś dużą atrakcją może być prowadzona na terenie skansenu hodowla.

Muzeum Wsi Słowińskiej

Jednym z ciekawszych skansenów jest Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.  Prezentowane w nim obiekty związane są z Pomorzem Zachodnim oraz z Kaszubami.  Samo muzeum ma niezwykły charakter. Jest ono rekonstrukcją dawnej wsi rybackiej. Tu, na powierzchni około 10 ha zgromadzono 20 obiektów związanych z miejscową architekturą. Najstarszy eksponat to chałupa z XVIII wieku. Nie brak tu również obiektów gospodarczych oraz sprzętu, z którego dawniej korzystali rybacy. Dużą atrakcją związaną z tym skansenem są pokazy wypieku chleba oraz wyplatania koszy i sieci rybackich.

Muzeum Wsi Mazowieckiej

Warto odwiedzić również Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tutejsze zagrody oraz wnętrza chat mieszkalnych można było podziwiać w licznych filmach. To właśnie w tym skansenie kręcone były niektóre sceny do „Pana Tadeusza” oraz „Ogniem i mieczem”.  Na powierzchni  60 ha zgromadzono liczne zabytki budownictwa typowego dla Mazowsza z okresu XVIII – XX wieku. Obok chłopskich zabudowań i budynków gospodarczych można tu zobaczyć i dawną kuźnię, i zespół dworski. Ze względu na imponującą liczbę eksponatów warto odwiedzić Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie. Należy on do najstarszych skansenów na terenie Polski, zaś jego historia rozpoczęła się w 1927 roku. Dziś można tu zobaczyć ponad 3000 obiektów, które są związanie z Kurpiowszczyzną oraz ziemią łomżyńską. Prezentowane są tu również eksponaty związane z takimi zajęciami jak bartnictwo oraz rybołówstwo.

Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Wsi Opolskiej

Za jedno z bardziej interesujących uchodzi  znajdujące się w Radomiu Muzeum Wsi Radomskiej. Muzeum to ciągle się rozrasta, a sławę zdobyło głównie dzięki licznym imprezom o charakterze folklorystycznym. Z licznych imprez (a szczególnie z Jarmarków Wielkanocnych) znane jest też Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Bierkowicach.  Tu można również zobaczyć cenne zabytki architektury z dawnych wsi Śląska Opolskiego.

Muzeum Rolnictwa

Innym ciekawym skansenem jest Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, które znajduje się w XIX – wiecznym zespole parkowo – pałacowym. Prezentowane tu eksponaty są związane z terenami Wschodniego Mazowsza oraz Podlasia. Muzeum pochwalić się może imponującą kolekcją ponad 27 tysięcy różnego rodzaju eksponatów, przy czym dość liczną grupę zabytków stanowią tu maszyny i narzędzia rolnicze. Muzeum to znane jest z ciekawych imprez, jak z Podlaskiego Święta Chleba czy Ogólnopolskiego Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich.

Górnośląski Park Etnograficzny

Jednym z najbardziej wyjątkowych skansenów jest Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, który może pochwalić się niezwykłym otoczeniem. Leży on na pograniczu dwóch wielkich miast: Chorzowa i Katowic. Znany jest z licznych imprez, jak Święto Kartofla czy Dzień Miodu. Ze względu na tematykę warto udać się do Skansenu Przemysłu Naftowego w Bóbrce koło Krosna.  Bóbrka to przede wszystkim najstarsza kopalnia ropy naftowej na świecie. Dziś największą atrakcją tego skansenu są dawne sprzęty, dzięki którym można było wydobywać ropę oraz szyby naftowe.